Помощ

Форум

За всякакви въпроси, пръпоръки или проблеми, пишете във форума на ТРЗ оналйн или на support@trzbg.eu.

1. Регистрация

За да ползвате нашия онлайн продукт, трябва да се регистрирате.

2. Фирми

Трябва да въведете фирмата или фирмите с които ще работите.

3. Въвеждане - Персонал

Трябва да въведете персонала на всяка фирма. За всеки един човек трябва да се въведе информацията, която е необходима за начисляване на работната му заплата.

4. Въвеждане - Отсъствия

Преди да начислите заплатите за съответния месец е необходимо да въведете дни през които хората не са били на работа.

5. Въвеждане - Ведомост

От тук се начисляват заплатите за избрания месец. Прегледайте входната информация и ако има несъответствия, поправете въведената информация в страниците "Отсъствия" и "Персонал".

6. Справки - Платежна ведомост

От тук може да изведете справка за платежната ведомост за текущия месец.

7. Справки - Параграфи

Справка за основните начисления за текущия месец, както и сумите дължими към бюджета.

8. Справки - Доходи

Справка за доходите и осигуровките платени за сметка на персонала. Може да изберете хора и период.